Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi Zielona Wyspa ul. Jasna 113 70-777 Szczecin.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - przedszkole@zielonawyspa.eu  Tomasz Łubiński
 
Pana/Pani dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego, e-mailowego z Państwem by zaplanować i umówić termin wizyty. 
 
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
 
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej ale nie dłuższym niż rok od uzupełnienia formularza, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw.
 
Posiada Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Pana/ Pani  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przedmiotem profilowania. Podanie przez Pana/ Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego, e-mailowego z Państwem by zaplanować i umówić termin wizyty.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 6.30-17:00

kontakt

Jesteśmy tutaj

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE UŚMIECH
JASNA 113
70-777 SZCZECIN

biuro@przedszkoleusmiech.pl 

Copyrights © 2022  przedszkoleusmiech.pl All rights reserved.   |   Powered by creativeforyou.pl